Skjemaer  
                              
Manuell timeliste Kan benyttes der hvor du ikke har tilgang på PC, f.eks. på byggeplass og liknende.

Fakturagrunnlag. Der hvor f.eks. regnskapsfører registrerer og kjører ut dine utgående fakturaer kan dette fakturagrunnlaget benyttes. Dette skjemaet er skrevet i Word og kan tilpasses et hvert faktura-progra,.
.
Posteringsbilag for mange poster. Ofte må mange likelydende bilag posteres, f.eks. Debet privatkonto/Kredit bank. Da kan skjemaet som denne linken leder til være grei å bruke.

Alle firmaer som har varelager er pliktige til å telle opp disse varene ved hvert års - skiftet. Her kan du laste ned varetellingsliste som du kan benytte, eller benytte etter å ha foretatt små endringer
. Varetellingsliste forside og
Varetellingsliste registrerings-side


Privat budsjettskjema. Det er nyttig å ha et budsjett over private inntekter og -utgifter, spesielt hvis man er to eller flere personer som skal dele på utgiftene. Skjemaet kan lett endres og tilpasses til bruk i din virksomhet for firmabudsjettet.    

Testament. Alle som etterlater seg mer enn en arving bør skrive et testament. Det kan forhindre uvennskap i familien og kanskje sikre et rettferdig oppgjør. Arveloven er komplisert, men informasjon kan man søke på internett. Her kan det lastes ned et eksempel på testament hvor det er to arvinger.
Når et samboerforhold opphører ved død er det ingen spesielle regler som tilgodeser den gjenlevende samboeren. Samboere har ingen arverett etter loven og det er heller ingen rett til å sitte i uskiftet bo. Det er derfor viktig å ha opprettet et gjensidig testament der den gjenlevende tilgodeses.           

Start enkeltpersonforetak her. Last ned skjema fra Brønnøysundregistrene og fyll det ut. I samme skjema finner du forklaring på det du trenger av opplysninger. Merk at avkryssing under punkt 3.1 betyr at du må betale et registreringsgebyr. Hvis ikke er registreringen gratis. Registrering i Foretaksregisteret (hvis du krysser av under punkt 3.1) gir noe mer beskyttelse av ditt firmanavn. Benytter du bare ditt eget navn, f.eks. Bakerimester Peder Aas, er du ganske sikker på at ingen kopierer det uansett.

Merkantil as
Autorisert Regnskapsførerfirma