Regnskap så enkelt og rimelig som mulig.

Ny teknologi gjør regnskaps-førsel og -program rimeligere.


Ny teknologi endrer regnskapsarbeidet fra bokføring til kontroll av

posteringene. Arbeidstiden reduseres kraftig. Du kan faktisk få

regnskapet automatisk bokført mens du sorterer bilagene og

sparer da mye tid og penger.

Til forskjell fra andre nettbaserte regnskap er vår webløsning helt gratis.

Du betaler bare litt for program og vedlikehold.

Ønsker du ha en regnskapsfører til å kontrollere posteringene kan

denne gjøre dette på nettet.

Du kan ta kontakt med oss over telefon eller sende oss en melding. 


                                                                                                                                    
.

      Merkantil as
Autorisert Regnskapsførerfirma