Regnskap så enkelt og rimelig som mulig.

Ny teknologi gjør regnskaps-førsel og -program rimeligere.

Hvorfor skal regnskaps-førsel og regnskaps-program koste så mye? Det behøver ikke det. Ny teknologi endrer regnskapsarbeidet fra bokføring til kontroll av posteringene.

Arbeidstiden  reduseres da kraftig. Du kan faktisk få regnskapet automatisk bokført mens du sorterer bilagene og får helt gratis regnskapsførsel.

Til forskjell fra andre nettbaserte regnskap er vår webløsning helt gratis. Du betaler bare litt for program og vedlikehold.

Ønsker du ha en regnskapsfører til å kontrollere posteringene kan denne gjøre dette på nettet.

For å finne ut hva du kan spare i tid eller penger på regnskaps-førselen ber vi deg fylle ut et skjema

og sende det til oss, og vi vil ta kontakt med deg enten på epost eller over telefon. 


                                                                                                                                    
.