Regnskap så enkelt og rimelig som mulig.

Ny teknologi gjør regnskaps-førsel og -program rimeligere.


1.--- Ny teknologi endrer regnskapsarbeidet fra bokføring til kontroll

av posteringene. Arbeidstiden reduseres kraftig. Du kan faktisk få

regnskapet automatisk bokført mens du sorterer bilagene og

sparer da mye tid og penger.

2.-- Hver banktransaksjon ferdig avstemt importeres direkte fra 

banken og automat-posteres.

3.---Til forskjell fra andre nettbaserte regnskap er vår webløsning

helt gratis.

4.--- Du betaler bare litt for program og vedlikehold. Gratis telefonsupport inkludert i

       markedets kanskje markedets beste kjøp/ mest for pengene regnskap- og faktura-                                                                                                                              program?

5.--- Ønsker du ha en regnskapsfører til å kontrollere posteringene kan denne gjøre dette på
       nettet. Vi kan også gjøre denne jobben for deg.

Ta kontakt med oss over telefon eller send oss en melding


                                                                                                                                    
.

      Merkantil as
Autorisert Regnskapsførerfirma