Regnskapsfirmaet  ble stiftet i 1976, og drives i dag nærmest med et ideelt formål hvor målsettingen først og fremst er å yte rimelige tjenester ved at klientene kan drive sine firmaer mest mulig rasjonelt og med de laveste kostnader.


Vi yter tjenester som vanlig regnskaps-kontor:

Regnskapføring, fakturering, lønn, skatte- og
avgiftsberegning, årsoppgjør og selvangivelse,
firmastiftelser/nyetableringer, konsulent-
tjenester m.m.
Annen virksomhet som drives av Merkantil as
er nettbutikken www.IngerMarie.no


Merkantil as - Autorisert regnskapsførerfirma
Adresse: Geelmuydens gate 24, 3182 Horten.
Tlf.: 330 45265 - Mobil:91356920
Arvid Tunholt styrer daglig drift.
Reg.nr. 912 206 874 MVA                                         
E-post: merkantil@online.no.
                                                                                                                                             
                
                                                                

 
                                                                                             

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
                              
Autorisert regnskapsfører
        Arvid Tunholt
      Merkantil as
Autorisert Regnskapsførerfirma